(សូមពិនិត្យការកែប្រែពត៍មាននិងតំលៃម៉ោង8ព្រឹករៀងរាល់ថ្ងៃ)          NIKA Phone Shop ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើបៗ តំលៃសមរម្យ មានគុណភាពខ្ពស់ និងមានការធានាត្រឹមត្រូវ          (សូមពិនិត្យការកែប្រែពត៍មាននិងតំលៃម៉ោង8ព្រឹករៀងរាល់ថ្ងៃ)          សំរាប់ការជាវដុំសូមទាក់ទងផ្ទាល់

 

New Products

View Products   


Click on image to enlarge

Model       :    Nokia Lumia 1320

Type         :    New


Regular Price     : USD$ 298.00


ធានា


 


Nokia Lumia 1320 Specification

NEW ARRIVAL

 

HOT SALES

 
Note3Grand2G2Z15S3color

CLEAR STOCK

MOBILE ADVERTS


បង់រំលោះ 077 735151
 

 

 

SUBSCRIBE NEWSLETTER

Your name:

Your email: