(សូមពិនិត្យការកែប្រែពត៍មាននិងតំលៃម៉ោង8ព្រឹករៀងរាល់ថ្ងៃ)          NIKA Phone Shop ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើបៗ តំលៃសមរម្យ មានគុណភាពខ្ពស់ និងមានការធានាត្រឹមត្រូវ          (សូមពិនិត្យការកែប្រែពត៍មាននិងតំលៃម៉ោង8ព្រឹករៀងរាល់ថ្ងៃ)          សំរាប់ការជាវដុំសូមទាក់ទងផ្ទាល់

 

iPhone


$ 294.00

iPad Mini WiFi 16GB
អត់ SIMiPad Mini Cellular 16GB
ដាក់ SIM

$ 662.00

iPhone 5S 16G Gold
Contact Us

$ 595.00

iPad Air Cellular 16GB
ដាក់ SIM

$ 435.00

iPad Mini Cellular 32GB
ដាក់ SIM Black Special Price Contact Us

$ 613.00

iPad Mini 2 (Retina Display) Cellular 32GB
ដាក់ SIM Special Price Contact Us

$ 515.00

iPad Mini 2 (Retina Display) Cellular 16GB
ដាក់ SIM Special Price Contact Us

$ 478.00

iPad Air WiFi 16GB
អត់ SIM

$ 770.00

iPad Air Cellular 64G
ដាក់ SIM

$ 677.00

iPad Air Cellular 32G
ដាក់ SIMiPad 4 Cellular 64GB
ដាក់ SIM Special Price Contact UsiPad 4 Cellular 16GB
ដាក់ SIM Special Price Contact Us

$ 662.00

iPhone 5S 16G Silver
Contact Us

$ 662.00

iPhone 5S 16G Black
Contact Us

Total records: 22

NEW ARRIVAL

 

HOT SALES

 
Note3Grand2G2Z15S3color

CLEAR STOCK

MOBILE ADVERTS


បង់រំលោះ 077 735151
 

 

 

SUBSCRIBE NEWSLETTER

Your name:

Your email: