(សូមពិនិត្យការកែប្រែពត៍មាននិងតំលៃម៉ោង8ព្រឹករៀងរាល់ថ្ងៃ)          NIKA Phone Shop ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើបៗ តំលៃសមរម្យ មានគុណភាពខ្ពស់ និងមានការធានាត្រឹមត្រូវ          (សូមពិនិត្យការកែប្រែពត៍មាននិងតំលៃម៉ោង8ព្រឹករៀងរាល់ថ្ងៃ)          សំរាប់ការជាវដុំសូមទាក់ទងផ្ទាល់

 

Sony


$ 137.00

Sony Xperia E1 D2005
ធានា

$ 169.00

Sony Xperia E1 D2105 Sim2
ធានា

$ 233.00

Sony Xperia C
ធានា

$ 468.00

Sony Xperia Z1 Compact
អត់ធានា

$ 237.00

Sony Xperia SP
NW
$ 439.00

Sony Xperia Z Ultra C6802
ធានា 16Gin

$ 478.00

SONY Xperia Z1
NW

$ 351.00

Sony Xperia Z
NW

$ 194.00

Sony Xperia M Sim2 C2005
ធានា

$ 183.00

Sony Xperia M c1905
ធានាSony Xperia SP
ធានា

$ 119.00

Sony Xperia E C1505 Sim 1
មានប័ណ្ណធានា


Sony Xperia ZR
ធានា

$ 110.00

Sony Xperia tipo dual
មានប័ណ្ណធានាSony Xperia go
មានប័ណ្ណធានាSony Xperia j ST26i
មានប័ណ្ណធានា

$ 154.00

Sony Xperia miro
មានប័ណ្ណធានា

$ 129.00

Sony Xperia E C1605
ធានា

Total records: 35

NEW ARRIVAL

 

HOT SALES

 
Note3Grand2G2Z15S3color

CLEAR STOCK

MOBILE ADVERTS


បង់រំលោះ 077 735151
 

 

 

SUBSCRIBE NEWSLETTER

Your name:

Your email: