(សូមពិនិត្យការកែប្រែពត៍មាននិងតំលៃម៉ោង8ព្រឹករៀងរាល់ថ្ងៃ)          NIKA Phone Shop ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើបៗ តំលៃសមរម្យ មានគុណភាពខ្ពស់ និងមានការធានាត្រឹមត្រូវ          (សូមពិនិត្យការកែប្រែពត៍មាននិងតំលៃម៉ោង8ព្រឹករៀងរាល់ថ្ងៃ)          សំរាប់ការជាវដុំសូមទាក់ទងផ្ទាល់

 

Sony


$ 238.00

Sony Xperia C
ធានា

$ 475.00

Sony Xperia Z1 Compact
អត់ធានា

$ 240.00

Sony Xperia SP
NW
$ 439.00

Sony Xperia Z Ultra C6802
ធានា 16Gin

$ 488.00

SONY Xperia Z1
NW

$ 359.00

Sony Xperia Z
NW

$ 197.00

Sony Xperia M Sim2 C2005
ធានា

$ 191.00

Sony Xperia M c1905
ធានាSony Xperia SP
ធានា

$ 126.00

Sony Xperia E C1505 Sim 1
មានប័ណ្ណធានា


Sony Xperia ZR
ធានា

$ 113.00

Sony Xperia tipo dual
មានប័ណ្ណធានាSony Xperia go
មានប័ណ្ណធានាSony Xperia j ST26i
មានប័ណ្ណធានា

$ 154.00

Sony Xperia miro
មានប័ណ្ណធានា

$ 138.00

Sony Xperia E C1605
ធានា

Total records: 33

NEW ARRIVAL

 

HOT SALES

 
mega58ace37270note3n9005S3color

CLEAR STOCK

MOBILE ADVERTS


បង់រំលោះ 077 735151
 

 

 

SUBSCRIBE NEWSLETTER

Your name:

Your email: